Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
HyperCKémia – etiológia a diferenciálna diagnostika
Peter Špalek
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2016
Kreatínkináza (CK) je jedným z kľúčových enzýmov energetického metabolizmu buniek. CK katalyzuje premenu kreatínu
na kreatínfosfát pomocou adenozín trifosfátu (ATP), ktorý sa tým mení na adenozín difosfát (ADP) a vice versa. Kreatínfosfát
slúži ako energetický zásobník najmä v energeticky náročných tkanivách. Hladina CK v sére sa považuje za najcitlivejší
laboratórny parameter pre svalové ochorenia. Najvyššie hladiny CK majú pacienti s primárnymi a sekundárnymi
rabdomyolýzami. U pacientov s Duchennovou a Beckerovou svalovou dystrofiou, s pletencovými formami svalových
dystrofií a s Miyoshiho myopatiou sú hladiny CK výrazne zvýšené najmä vo včasných štádiách. Neskôr dochádza k poklesu
hladín CK, lebo v pokročilých štádiách svalových dystrofií je objem svalstva výrazne redukovaný. U pacientov s polymyozitídou
a dermatomyozitídou po nasadení kortikoterapie hladina CK v sére typicky klesá v priebehu niekoľkých týždňov,
pokles hladiny CK predchádza zlepšovaniu svalovej sily. HyperCKémia sa vyskytuje aj u ochorení periférneho motoneurónu,
ako ALS, spinálna amyotrofia III a IV, bulbospinálna svalová atrofia, a tiež u niektorých neuropatií. Naopak, pri
niektorých svalových ochoreniach nedochádza k vzostupu CK, napr. pri mitochondriálnych
myopatiách a pri niektorých
kongenitálnych myopatiách. Sérová hladina CK môže byť niekedy normálna aj pri facioskapulohumorálnej muskulárnej
dystrofii a pri myotonickej dystrofii. Okrem neuromuskulárnych ochorení môžu hyperCKémiu spôsobovať rôzne príčiny –
nadmerná a neobvyklá fyzická záťaž, epileptické kŕče, úrazy svalov, opakované aplikácie intramuskulárnych injekcií, operácie,
lieky (napr. statíny), alhohol a ďalšie toxíny, vírusové infekcie, hypotyreóza, hypokaliémia, malígna hypertermia.
Idiopatická asymptomatická hyperCKemia je termín, ktorý označuje nález zvýšenej hladiny CK bez akýchkoľvek príznakov
neuromuskulárneho ochorenia. Všetci pacienti s asymptomatickou hyperCKémiou by mali absolvovať skríningové
vyšetrenie alfa-glukozidázy suchou kvapkou krvi. Tento selektívny skríning podľa niekoľkých štúdií umožnil identifikáciu
viacerých pacientov s Pompeho chorobou v presymptomatickom štádiu. U pacientov s asymptomatickou hyperCKémiou
môže byť indikovaná svalová biopsia, ak je splnený 1 alebo viac z nasledovných parametrov: hladina CK je opakovane
zvýšená ≥ 3-krát nad hornú hranicu normy, elektromyogram vykazuje myogénne zmeny a ak ide o pacientov mladších
ako 25 rokov. U žien, ktoré majú hladinu CK 3-krát zvýšenú nad hornú hranicu normy, je indikovaná DNA diagnostika pre
možnosť nosičstva dystrofínovej mutácie.
kreatínkináza myopatie muskulárne dystrofie autoimunitné myozitídy ochorenia periférnych motoneurónov asymptomatická hyperCKémia
Interná med. 2016; 16 (5): 209-215
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by