Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hyperglykemický hyperosmolárny syndróm
Marián Mokáň, Jozef Polko, Peter Galajda
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2012
Hyperglykemický hyperosmolárny syndróm je závažná akútna hyperglykemická komplikácia diabetu mellitu. Vyskytuje sa hlavne u starších pacientov s diabetom mellitom 2. typu so zachovanou sekréciou inzulínu v ß-bunkách pankreasu. Vyvolávajúcou príčinou je najčastejšie infekcia. Ďalšími rizikovými faktormi sú nonkompliancia pacienta, nediagnostikovaný diabetes, lieky vedúce k dehydratácii (diuretiká) a koexistujúce ochorenia. Charakterizovaný je výraznou hyperglykémiou, hyperosmolaritou a dehydratáciou bez ketoacidózy. Liečba hyperglykemického hyperosmolárneho syndrómu zahŕňa rehydratáciu, inzulínovú liečbu a úpravu minerálového rozvratu. Dôležité je sledovať pacienta z hľadiska výskytu komplikácií, ako sú trombotické komplikácie (cievna mozgová príhoda, infarkt myokardu, embólia do pľúcnice, trombóza mezenteriálnych ciev), diseminovaná intravaskulárna koagulácia a rabdomyolýza.
hyperglykemický hyperosmolárny syndróm diabetická ketoacidóza diabetes mellitus akútne komplikácie
Interná med. 2012; 12 (4): 138-141
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by