Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hyperhomocysteinémia a cievne choroby
Abdelkarim Youcef
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2006
Artérioskleróza a jej komplikácie, ako infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda, sú najväčšími príčinami úmrtí vo vyspelých krajinách. Bolo overené, že vek, hyperlipidémia, hypertenzia, diabetes mellitus a fajčenie sú spoločné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. V roku 1969 McCully bol prvý, ktorý navrhoval, že homocysteín je príčinou aterosklerózy. Východiskom jeho hypotézy bol nález aterosklerotických plakov pri pitve mladých ľudí s homocysteinúriou. Existuje dôkaz, že zvýšené hodnoty homocysteínu sú asociované so zvýšeným rizikom ischemickej choroby srdca. Zvýšenie sérovej koncentrácie homocysteínu o 5 µmol/l viedlo k nárastu rizika rekurentnej kardiovaskulárnej príhody o 16 %. Hyperhomocysteinémia je asociovaná so signifikantným rizikom cievnej mozgovej príhody, stenózy karotických artérií spôsobených aterosklerózou a periférnym cievnym ochorením. Najúčinnejšie na zníženie hyperhomocysteinémie je užívanie kyseliny listovej, vitamínu B6 a B12.
ateroskleróza homocysteín hyperhomocysteinémia kyselina listová vitamín B6 vitamín B12
Interná med. 2006; 6 (11): 613-620
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by