Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hypersplenizmus a hyposplenizmus
Viera Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Slezina sa skladá z červenej a bielej pulpy. Úlohou červenej pulpy je odstraňovať staré a abnormálne krvinky z krvného obehu, úlohou bielej pulpy je zabezpečovať imunitný dozor aj tvorbu protilátok. Hypersplenizmus sa definuje ako kombinácia splenomegálie a deficitu krviniek jedného, dvoch alebo všetkých troch krvných radov (pancytopénia). Splenomegália vzniká ako následok rozšírenia cievneho riečiska alebo infiltráciou sleziny patologickými elementmi. V liečbe hypersplenizmu sa uplatňujú rôzne formy splenektómie a pri trombocytopénii agonisty trombopoetínového receptora. Hyposplenizmus znamená redukciu alebo zánik funkcií sleziny, ktoré sa vyskytujú pri agenéze,
atrofii, po chirurgickom odstránení sleziny či pri iných ochoreniach sleziny. V liečbe sa odporúča hlavne vakcinácia a antibiotická liečba.

Hypersplenism and hyposplenism
The spleen is composed of red and white pulp. The red pulp culls aged and abnormal cells from the blood, the white pulp plays a role in immune surveillance and antibody formation. Hypersplenism is defined as one or more blood cytopenias in the setting of splenomegaly. Splenomegaly can occur as a result of vascular engorgement or cellular infiltration. Splenectomy is indicated in various forms of splenomegaly and hypersplenism and in cases of severe thrombocytopenia. Thrombopoetin receptor agonists are another option in the management of thrombocytopenia. Hyposlenism can result from agenesis, atrophy, surgical removal of the spleen, or reduction of splenic function by disease. In the therapy is recommended prophylatic immunization and broad-spectrum antibiotics.
Keywords: spleen, hypersplenism, hyposplenism, white pulp, red pulp
slezina hypersplenizmus hyposplenizmus biela pulpa červená pulpa
Interná med. 2018; 18 (3): 97-100
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by