Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Všeobecný lekár
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9848
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kardiológia
Hypertenzia v gravidite – klasifikácia, diagnostika, liečba
Katarína Beňová, Rudolf Novotný, Ján Kmec
Hypertenzia v gravidite zahŕňa široké spektrum nozologických jednotiek (rôznej etiológie, priebehu a prognózy),
predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich komplikácií gravidity a tvorí podstatnú príčinu materskej, fetálnej
a neonatálnej morbidity a mortality. Závažnosť problematiky vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu. V rámci jednotlivých
odporúčaní pre manažment liečby hypertenzie v gravidite nie je názorový konsenzus. V liečbe hypertenzie
v gravidite na Slovensku sa riadime Odporúčaniami ESC/ESH s prihliadnutím na aktuálnu dostupnosť jednotlivých
látok.

Hypertension in pregnancy – classification, diagnosis, treatment
Hypertension in pregnancy includes a wide range of nosological units (of different etiology, course and prognosis).
It is one of the most common complications of pregnancy and a major cause of maternal, fetal and neonatal morbidity
and mortality. The seriousness of this issue requires interdisciplinary cooperation. There is no consensus
among the individual recommendations for the management of hypertension treatment in pregnancy. In Slovakia,
we follow the current ESC/ESH guidelines in hypertension treatment in pregnancy, taking into account the current
availability of individual substances.
Keywords: pregnancy, hypertension, preeclampsia, diagnosis, treatment
gravidita hypertenzia preeklampsia diagnostika liečba
Kardiol. Prax 2021; 19 (1): 20-25
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by