Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hypertyreóza v gravidite
Helena Urbánková, Peter Kentoš, Mikuláš Pura, Peter Vaňuga
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2008
Ochorenia štítnej žľazy patria medzi najčastejšie endokrinopatie s prevažujúcim postihnutím ženského pohlavia. Špecifickým obdobím v živote ženy je gravidita, ktorú charakterizujú fyziologické hormonálne zmeny a zvláštne metabolické nároky. Tieto vedú k špecifickým zmenám funkčných parametrov a objemu štítnej žľazy. Interpretácia výsledkov u tehotných pacientok si preto vyžaduje osobitný prístup. Neliečené alebo nesprávne liečené tyreopatie môžu predstavovať závažné riziko pre vývoj plodu a novorodenca, preto je dôležitá včasná a adekvátna liečba týchto ochorení. Fyziologický priebeh gravidity je možné docieliť iba odborným vedením pacientok v úzkej spolupráci endokrinológa a gynekológa. Autori sa v texte komplexne venujú diagnosticky a terapeuticky problematickému tyreoidálnemu ochoreniu obdobia gravidity - hypertyreóze.
hypertyreóza gravidita diagnostika liečba
Interná med. 2008; 8 (12): 611-615
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by