Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Hypnotiká v pediatrii
Soňa Fraňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2011
Podľa epidemiologických štúdií sa zvyšuje výskyt porúch spánku u detí, ktorý v súčasnosti predstavuje približne 25-30 %. Napriek uvedeným faktom je výskum hypnotík v pediatrickej praxi nedostatočný. V liečbe primárnej nespavosti u detí a dospievajúcich sú v súčasnosti preferované nefarmakologické psychoterapeutické postupy, úprava režimu a dodržiavanie zásad hygieny spánku. Pri farmakoterapii nespavosti treba vychádzať zo znalosti faktorov detského a dorastového veku, ktoré ovplyvňujú farmakokinetiku a farmakodynamiku podávaných liečiv.
nespavosť hypnotiká
Pediatria (Bratisl.) 2011; 6 (3): 142-146
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by