Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hypoglykémia 1. časť: klasifikácia, etiopatogenéza, epidemiológia
Marián Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2010
Hypoglykémia je závažnou, častou a opakujúcou sa komplikáciou liečby diabetu mellitu, ktorá môže chorého bezprostredne ohroziť na živote. V klinickej praxi je najlepšie definovaná deskriptívne ako Whippleho triáda, zahrňujúca prítomnosť typických klinických známok a symptómov hypoglykémie, nízku koncentráciu plazmatickej glukózy a vymiznutie prejavov hypoglykémie po podaní glukózy. V prvej časti tohto prehľadu sa venujeme problematike definície hypoglykémie, klasifikácie hypoglykémie podľa jej príčin najmä u chorých s diabetom mellitom 1. a 2. typu, ako aj frekvencie výskytu a etiopatogenetických aspektov hypoglykémie.
hypoglykémia - klasifikácia etiopatogenéza epidemiológia
Interná med. 2010; 10 (1): 7-14
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by