Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Hypoglykémia a alkohol u diabetikov
Štefan Sotak
Konzumácia alkoholických nápojov predstavuje u pacientov s diabetes mellitus jeden z mnohých rizikových faktorov vzniku hypoglykémie. Etanol spomaľuje pečeňovú glukoneogenézu, znižuje hladinu rastového hormónu a zhoršuje rozpoznávanie hypoglykémie. Riziko rozvoja hypoglykémie v súvislosti s konzumáciou alkoholu sa dá znížiť jeho požívaním spolu s jedlom. Niektoré zahraničné odporúčania uvádzajú aj úpravu dávok inzulínu. Najlepším riešením sa zdá byť abstinencia.

Hypoglycemia and Alcohol in Diabetics
Drinking of alcoholic drinks are one of many risk factors for hypoglycemia in patients with diabetes mellitus. Ethanol inhibits liver gluconeogenesis, decreases a level of growth hormone and impairs hypoglycemia awarness. The risk of hypoglycemia while drinking alcohol can be reduces by parallel ingestion of food. Some foreign recommendations also mention the change of insuline doses. Abstinence seems to be the best solution.
Keywords: diabetes mellitus, alcohol, hypoglycemia
diabetes mellitus alkohol hypoglykémia
Interná med. 2019; 19 (10): 399-400
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by