Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hyponatriémia indukovaná diuretikami
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2018
Hyponatriémia indukovaná tiazidmi (TAH) je pomerne častá komplikácia liečby tiazidovými diuretikami (hydrochlorotiazid) a diuretikami podobnými tiazidom (indapamid). Kľučkové diuretiká, t. j. furosemid, vedú k hyponatriémii veľmi zriedkavo, pretože neporušujú zrieďovaciu schopnosť obličiek. Výskyt TAH je vysoký, s prevalenciou vyššou než 30 % v niektorých štúdiách. Rizikovými faktormi vývoja hyponatriémie sú vyšší vek, komorbidity, hypokaliémia v čase začatia liečby, nižší body mass index, ženské pohlavie, diabetes mellitus a súčasné podávanie iných liekov, ktoré ovplyvňujú homeostázu vody. Laboratórne charakteristiky TAH sú podobné ako pri syndróme neprimeranej antidiurézy (SIAD). Okrem hyponatriémie a hypoosmolality séra býva prítomná hypokaliémia a znížená exkrécia kyseliny močovej. V liečbe je nevyhnutné vynechať diuretikum a podať izotonický roztok NaCl, ak je prítomná hypovolémia. Ak prevládajú znaky SIAD, je potrebné podať hypertonický roztok NaCl podľa zásad liečby SIAD. Dôležitá je prevencia TAH, ktorá spočíva v zohľadnení rizikových faktorov hyponatriémie pri indikovaní liečby tiazidmi.

Thiazide associated hyponatremia
Thiazide associated hyponatremia (TAH) is a common complication of thiazide diuretics (hydrochlorothiazide) and thiazide-like diuretics (indapamide) treatment. Loop diuretics such as furosemide, usually do not induce hyponatremia, because they do not affect renal dilutional mechanisms. The prevalence of TAH is high reaching more than 30% in some studies. Risk factors of TAH include age, many comorbidities, hypokalemia, lower body mass index, female gender, diabetes mellitus and concomittant administration of drugs affecting water homeostasis. Biochemical characteristics of TAH are similar to that observed in syndrome of inappropriate antidiuresis (SIAD). Besides serum hyponatremia and hypoosmolality, a lower potassium levels and also lower urate excretion can be observed. Treatment of TAH includes thiazide withdrawal and isotonic saline infusion if hypovolemia is pronounced. When TAH exerts characteristics of SIAD, administration of hypertonic saline is needed. Clinicians should avoid prescribing thiazides in patients with risk factors of hyponatremia.
Keywords: diuretics, hydrochlorothiazide, indapamide, hyponatremia, SIAD
diuretiká hydrochlorotiazid indapamid hyponatriémia SIAD
Interná med. 2018; 18 (2): 57-59
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by