Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Hyponatriémia – významný prediktor pri cirhóze pečene
Gabriela Bernasovská
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2011
Hyponatriémia je významný prognostický faktor pri cirhóze pečene. Koreluje s hepatálnou encefalopatiou a nepriaznivou prognózou. Medzi príčiny hyponatriémie patrí hepatorenálny syndróm typI a typ II, liečba furosemidom, spironolaktónom, nadmerné množstvo infúznych roztokov glukózy a ďalšie príčiny. Liečba hyponatriémie pri cirhóze pečene je limitujúca. Zahrňuje reštrikciu soli a tekutín, kontinuálne podávanie diuretík. Podávanie diuretík znižuje tkanivovú perfúziu pri cirhóze pečene, ktorá podporuje neschopnosť obličiek vylúčiť voľnú vodu. Nové liečivá predstavujú antagonisty vezopresínových receptorov, avšak ich význam nie je presne vymedzený. Súčasná liečba je zameraná iba na hyponatriémiu. Predpokladáme, že novšie postupy pri manažovaní ascitu a hepatorenálneho syndrómu by mohli znížiť vysoké riziko morbidity a mortality u týchto pacientov.
cirhóza pečene hyponatriémia hepatálna encefalopatia mortalita
Interná med. 2011; 11 (1): 5-9
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by