Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Idiopatická trombóza renálnej artérie
Michal Korček, Juraj Barta, Emil Bakoš, Dušan Ďurčanský
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2007
Cieľ práce: Prezentovať zriedkavý prípad akútnej brušnej príhody. Materiál a metódy: Prezentujeme prípad u 51-ročnej ženy s akútnou brušnou príhodou, u ktorej sme v rámci diferenciálnej diagnostiky po CT vyšetrení zistili infarkt obličky na podklade trombózy renálnej artérie. Žiadne známe predisponujúce faktory, resp. inú predchádzajúcu príčinu sme nezistili. Práca rozoberá prehľad príčin, možností diagnostiky a liečby trombózy renálnej artérie. Výsledky: Pacientke sme vykonali nefrektómiu. Záver: Včasná diagnostika a liečba môže znamenať zachovanie funkčnej obličky.
trombóza a. renalis trombolýza nefrektómia
Klin. urol. 2007; 3 (3): 170 - 172
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by