Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
IgG4 asociovaná choroba
Jana Deptová
IgG4 asociovaná choroba (IgG4-RD) je imunitne podmienené ochorenie, ktoré sa prezentuje tvorbou tumoróznych afekcií vedúcich k permanentnému poškodeniu orgánov a v prípade neliečenia aj k smrti. Kľúčovým patologickým znakom je prítomnosť hojných IgG4+ plazmatických buniek v postihnutom tkanive s následnou fibrotizáciou. Väčšina pacientov trpiacich na IgG4-RD má zvýšené sérové koncentrácie IgG4, ale približne 30 – 50 % z nich môže mať v čase diagnózy sérové koncentrácie IgG4 v norme. Vysoké sérové koncentrácie IgG4 alebo zvýšené počty IgG4+ plazmatických buniek v tkanivách však musia byť dané do súvisu s príslušnými klinickými, histopatologickými a často aj rádiologickými znakmi pre diagnózu IgG4-RD. Vysokoefektívnou v liečbe je tzv. B-bunková deplečná terapia, čo potvrdzuje patofyziologickú úlohu B-buniek pri tomto ochorení. Liekom prvej voľby však naďalej ostávajú glukokortikoidy.

IgG4 related disease
IgG4-related disease is immune mediated condition presenting with tumorous affections leading to permanent destruction of affected organ and can progress to death if unrecognized. Key pathological feature is presence of IgG4+ plasma cells in affected tissues with resulting fibrosis. Most of the patients with IgG4-related disease have elevated serum levels of IgG4, but 30-50% of them can have serum IgG4 levels within limits at time of diagnosis. However, elevated serum levels of IgG4 or raised numbers of IgG4+ plasma cells must be interpreted within clinical, histopathological, and radiological context to reach diagnosis of IgG4-RD. Glucocorticoids remain the drug of choice, although B cells depleting therapy is also highly effective, which supports the role of B-cells in a pathophysiology of the disease.
Keywords: immunoglobulin G4(IgG4), B lymphocytes, depletion therapy
imunoglobulín G4 (IgG4) B-lymfocyty deplečná liečba
Interná med. 2022; 22 (7-8): 315-324
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by