Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
IgG4 asociovaná choroba
Lenka Tarabčáková, Vanda Mlynáriková, Jana Malinová, Emőke Šteňová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2018
IgG4 asociovaná choroba je zriedkavá nozologická jednotka podrobne definovaná diagnostickými kritériami stanovenými v roku 2011. Charakteristický a pre diagnózu kľúčový je histopatologický obraz (lymfoplazmocytová infiltrácia, obliterujúca flebitída a storiformná fibróza), ktorý môže, ale nemusí byť sprevádzaný eleváciou sérových hladín protilátok IgG4. Subakútny priebeh ochorenia so synchrónnym, no nezriedka i chronologickým orgánovým postihnutím, imitujúcim množstvo zápalových a malígnych chorôb, pripisuje jeho správnej diagnostike multidisciplinárny význam. A hoci orgánová manifestácia tejto nozologickej jednotky zahŕňa niektoré roky dobre známe choroby (Mikuliczov syndróm, Küttnerov tumor, Riedlova tyreoiditída, autoimunitná pankreatitída, sklerotizujúca cholangitída, Ormondova choroba), pre značnú mieru variability klinických prejavov ostáva naďalej diagnostickou výzvou.

IgG4-related disease
IgG4-related disease is rare nosological entity defined in comprehensive diagnostic criteria 2011. Histopathology is the key to diagnosis (lymphoplasmacytic infiltration, obliterative phlebitis and storiform fibrosis) and disease is often but not always characterized by elevated serum IgG4 concetrations. The presentation is typically subacute with synchronously or metachronously multiorgan involvement, that mimics many infectious, inflammatory and malignant disorders. Mikulicz’s syndrome, Küttner’s tumor, Riedel’s thyroiditis, autoimmune pancreatitis, sclerosing cholangitis and Ormond’s disease, names embedded in the medical literature for many years, may now be replaced by designations that describe a key pathological feature and perhaps provide more insight into the pathophysiology. The clinical presentation of IgG4 related disease varies widely and differentiation from the many disorders it mimics is crucial.
Keywords: lymphoplasmacytic infiltration, obliterative phlebitis, storiform fibrosis, serum IgG4 concetrations
lymfoplazmocytová infiltrácia obliterujúca flebitída storiformná fibróza sérové hladiny protilátok IgG4
Interná med. 2018; 18 (5): 221-225
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by