Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Abstrakty odborných príspevkov konferencie SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP
II. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP
Martin Redecha, Jaroslav Feyereisl
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2015
V dňoch 14. – 17. mája 2015 sa v Bratislave, v priestoroch kongresového centra Incheba Expo Bratislava, konala už druhá spoločná konferencia Slovenskej a Českej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti s medzinárodnou účasťou. Išlo naozaj o veľké, v našich podmienkach nie každodenné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo temer 1 200 účastníkov, približne v rovnakom zastúpení zo Slovenska a z Česka. Na podujatí sa ako pozvaní prednášatelia zúčastnili aj poprední odborníci z renomovaných gynekologicko-pôrodníckych pracovísk z USA, Anglicka, zo Švajčiarska, Španielska, z Rakúska a Poľska. Podujatie sa nieslo v znamení významných výročí – 130. výročia ústavného pôrodníctva v SR a 60. výročia liečby gestačnej trofoblastovej choroby v ČR. Týmto témam boli venované dve úvodné prednášky konferencie 15. mája.
Slov. Gynek. Pôrod., 22, 2015, s. 3
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by