Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Impakt farmakologicky indukovanej redukcie hmotnosti na kardiometabolický rizikový profil
Ľubomíra Fábryová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2007
Vďaka nášmu životnému štýlu (vysoký kalorický príjem, nízka pohybová aktivita) dosahuje obezita v 21. storočí epidemické proporcie ako v rozvinutých, tak aj v rozvojových krajinách. Dramatické zvýšenie prevalencie obezity (najmä abdominálnej obezity) je silným rizikovým faktorom pre rozvoj diabetes mellitus 2. typu, artériovú hypertenziu, dyslipidémiu a nezávislým rizikovým faktorom pre kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu. Čoraz viac sa objasňuje úloha tukového tkaniva v rozvoji systémového subklinického zápalu, čo podporuje asociáciu obezity s vaskulopatiou a kardiovaskulárnym rizikom. Impakt abdominálnej obezity z perspektívy „verejného“ zdravia je enormný a neustále sa zvyšuje. Z klinických štúdií vyplýva jednoznačná účinnosť a preferencia nefarmakologickej intervencie v prevencii nadhmotnosti a obezity. Na druhej strane, z praktických každodenných skúseností, ako aj z dlhodobého sledovania pacientov v uvedených štúdiách veľmi dobre vieme, že motivácia rizikových osôb na dodržiavanie dlhodobých, celoživotných diétnych a režimových opatrení je veľmi náročná a často zlyháva. V tomto prípade má svoje miesto bezpečná medikamentózna liečba zameraná nielen na redukciu a udržanie hmotnosti, ale aj ovplyvnenie kardiometabolického rizikového profilu. Blokáda endokanabinoidných receptorov rimonabantom sľubuje naplnenie novej stratégie v manažmente (abdominálnej) obezity. Budúcnosť bude patriť novým liekom, zameraným na interakcie medzi centrálnym nervovým systémom a periférnymi tkanivami, najmä črevom a modulátormi termogenézy.
abdominálna obezita metabolický syndróm diabetes mellitus 2.typu orlistat sibutramín blokátory endokanabinoidných receptorov rimonabant.
Interná med. 2007; 7 (5): 262-269
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by