Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Imunotolerančná liečba pacientov s vrodenou hemofíliou A a inhibítorom
Pavol Hollý, Peter Kubisz, Ján Staško
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2015
Inhibítory faktora VIII (F VIII) predstavujú závažnú komplikáciu substitučnej liečby vrodenej hemofílie A, ktorá postihuje
5-7 % pacientov. Inhibítory znemožňujú štandardnú substitučnú liečbu F VIII a zvyšujú riziko krvácania a súvisiacich
komplikácií. Imunotolerančná liečba (ITT) je jediným overeným spôsobom eradikácie inhibítora. Spočíva v dlhodobom
pravidelnom podávaní F VIII samostatne alebo v kombinácii s imunomodulačnými/imunosupresívnymi liečivami a postupmi.
Jej úspešnosť je pri hemofílii A ťažkého stupňa 70 – 80 %. Nevyhnutnou súčasťou ITT je prevencia a liečba krvácania,
obvykle pomocou liečiv s bypassovou aktivitou. Klinické skúsenosti s ITT sú predovšetkým pri hemofílii A ťažkého
stupňa; pri hemofílii A stredne ťažkého a ľahkého stupňa sú údaje limitované.
vrodená hemofília A koagulačný faktor VIII inhibítor faktora VIII imunotolerančná liečba bypassová liečba
Interná med. 2015; 15(6): 259-263
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by