Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Incidentalómy nadobličiek – rastúci problém internej medicíny a endokrinológie
Ivica Lazúrová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2014
Adrenálne incidentalómy, resp. klinicky inaparentné adrenálne masy, sa považujú za jedny z najčastejších tumorov v humánnej patológii. Častejšie sa vyskytujú u žien, v staršom veku, u chorých s metabolickým syndróm a u pacientov s malígnymi ochoreniami. Základnou úlohou endokrinológa a internistu pri manažmente je vylúčenie hormonálnej aktivity a odlíšenie malígnej lézie od benígnej. V súčasnosti neexistuje jednoznačný konsenzus týkajúci sa manažmentu adrenálnych incidentalómov. Najčastejšou príčinou hyperfunkcie je subklinický hyperkortizolizmus, ktorého klinický význam je stále nejasný, a teda aj terapeutický prístup k týmto pacientom je kontroverzný. Nie sú jednoznačné ani odporúčania na frekvenciu rádiologického zobrazovania pri sledovaní pacientov s incidentalómami nadobličiek. V poslednom období sa ukazuje, že doterajšie odporúčania boli málo racionálne a zvyšovali riziko falošnej pozitivity hormonálnych vyšetrení. Navyše, opakované CT vyšetrenia vystavujúce pacienta ionizujúcemu žiareniu môžu mať riziko rakoviny minimálne také, aké je riziko malígneho zvrhnutia samotného nadobličkového incidentalómu.
adrenálny incidentalóm adrenokortikálny adenóm subklinický hyperkortizolizmus adrenalektómia
Interná med. 2014; 14 (2): 47-51
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by