Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urolitiáza
Indikace a provedení metabolického vyšetření urolitiázy
Roman Sobotka, Tomáš Hanuš, Květoslav Novák, Radim Kočvara
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2010
Cíl práce: Článek se zabývá identifikací pacientů ohrožených vyšší mírou recidiv litiázy a vytvořením jednotlivých rizikových skupin, do kterých by měl být každý pacient s litiázou zařazen. Dále je rozebírán rozsah základního a rozšířeného metabolického vyšetření a jejich indikace. Druhá část článku je zaměřena na provedení a rozsah metabolického vyšetření u jednotlivých metabolických poruch vedoucích k tvorbě litiázy. Metody: Článek je vytvořen na bázi souhrnu recentní literatury za posledních 10 let za použití Medlinu, tak aby odpovídal modernímu pohledu na vyšetření a prevenci recidivující urolitiázy. Článek je v souladu s EAU Guidelines. Výsledky: Jak pohled na tvorbu litiázy, tak metodika vyšetření recidivující urolitiázy se za poslední desetiletí změnila, zejména u pacientů s kalciovou litiázou. U těchto pacientů se již v řadě případů netrvá na podrobném stanovení jednotlivých podtypů hyperkalciurie, ale v počátku si vystačíme pouze s jeho prokázáním. Obdobně je v poslední době poněkud rozdílný pohled na léčnu litiázy z kyseliny močové. Článek má hlavní cíl v shrnutí postupu, jak zacházet s pacientem, u kterého byla prokázána litiáza, začlenění jednotlivce do dané rizikové skupiny a kdy indikovat metabolické vyšetření a jeho rozsah. Závěr: Urolitiáza je závažný zdravotně-ekonomický problém, který v průběhu života postihne až 10 % populace. Po chirurgické léčbě cca 35 % pacientů prodělá recidivu do 5 let, v průběhu 10 let až 50 % pacientů. Podrobné metabolické vyšetření se indikuje u vybraných pacientů se středním rizikem, u všech pacientů s vysokým rizikem recidivy a u všech dětských pacientů s výskytem litiázy. Některá metabolická abnormalita se takovýmto vyšetřením identifikuje až u 90 % jedinců. Dodržováním tohoto postupu jsme schopni odhalit většinu pacientů s vysokým rizikem recidiv, kteří mohou profitovat z metafylaxe a odlišit pacienty jen se sporadickým výskytem litiázy, u kterých náklady na podrobné metabolické vyšetření převyšuje výtěžnost výsledku. Poučení pacientů o obecných principech metafylaxe a využívání metafylaktické medikamentózní terapie v indikovaných případech redukuje pravděpodobnost recidivy litiázy až o 90 %, snižuje morbiditu těchto nemocných a zároveň snižuje ekonomické náklady při opakované chirurgické léčbě litiázy.
Klíčová slova: Urolitiáza, metabolické vyšetření základní a rozšířené, obecná a specifická metafylaxe, rozbor konkrementu
Klin. urol. 2010; 6 (2): 76-81
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by