Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Indikácie a kontraindikácie užívania kyseliny listovej v internej medicíne
Mária Komlósi, Monika Glevická
Kyselina listová je syntetická forma vitamínu B9, ktorá sa vďaka svojej chemickej stabilite využíva na suplementáciu deficitu folátov v organizme. Po resorpcii v duodéne sa biotransformuje na svoj aktívny metabolit 5-metyltetrahydrofolát, ktorý je esenciálnym donorom metylovej skupiny pri tvorbe purínov, tymidylátu a spolu s vitamínom B12 je nevyhnutný pri remetylácii homocysteínu na metionín. Medzi aktuálne indikácie suplementácie kyselinou listovou patria stavy spojené s malabsorpciou, megaloblastová anémia z deficitu folátov, chronické hemolytické stavy, užívanie metotrexátu, chronická hemodialýza či prevencia defektu neurálnej trubice u plodu v gravidite. V poslednom čase sa venuje pozornosť aj možnému využitiu kyseliny listovej z hľadiska zníženia kardiovaskulárneho rizika či prevencie kancerogenézy.
Kľúčové slová: kyselina listová, anémia, kancerogenéza, hyperhomocysteinémia

Indications and contraindications for the use of folic acid in internal medicine
Folic acid is the synthetic form of vitamin B9, which is due to its chemical stability widely used as a supplement in case of folate deficiency. It is transformed to its active metabolite 5-methyltetrahydrofolate after the resorption in the duodenum. 5-methyltetrahydrofolate is then used as an essential methyl donor in synthesis of purines, thymidylate and together with vitamin B12 it plays a crucial role in remethylation of homocysteine to methionine. Folic acid supplementation is indicated in diseases associated with malabsorption, megaloblastic anaemia due to folate deficiency, chronic haemolytic diseases, the use of methotrexate, chronic dialysis, or foetal neural tube defect prevention during gravidity. Lately, new aspects of potential use of folic acid are considered, especially in cardiovascular risk reduction, or prevention of cancer.
Keywords: folic acid, anaemia, carcinogenesis, hyperhomocysteinemia
kyselina listová aménia kancerogenéza hyperhomocysteinémia
Interná med. 2022; 22 (4): 173-175
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by