Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Indikácie dočasnej kardiostimulácie
Juraj Papinčák, Adriana Reptová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2007
Dočasná kardiostimulácia je liečebná metóda, ktorá využíva elektrickú stimuláciu srdca na určovanie jeho rytmu alebo sekvencie aktivácie stimulovaných srdcových oddielov. K dispozícii máme stimuláciu transtorakálnu, transvenóznu, epikardiálnu a transezofágovú. Vzhľadom na skutočnosť, že najčastejším a pri potrebe dočasnej stimulácie trvajúcej dlhšie (okrem kardiochirurgického výkonu, kde sa používa epikardiálna stimulácia), jediným vhodným spôsobom je stimulácia transvenózna, svoju pozornosť sme zamerali na indikácie dočasnej transvenóznej kardiostimulácie. Transvenózna dočasná kardiostimulácia môže byť indikovaná pri liečbe bradyarytmií, ako profylaxia pri hroziacej bradyarytmii, pre hemodynamický benefit a pri liečbe tachyarytmií. O indikáciách pri akútnom infarkte myokardu sa zmienime zvlášť, pretože pri akútnom infarkte myokardu môže byť dočasná transvenózna stimulácia indikovaná pre bradyarytmiu, hemodynamický benefit aj profylakticky.
kardiostimulácia bradykardia tachykardia infarkt myokardu
Interná med. 2007; 7 (6): 348-351
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by