Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Indikátory kvality farmakoterapie
Milan Kriška, Martin Wawruch, Ján Gajdošík, Tatiana Foltánová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2006
Kvalita preskripcie a farmakoterapie je v centre pozornosti autorít v zdravotníctve, štátnej správe, lekárov, farmaceutov, nevynímajúc verejnosť a médiá. Jej kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnocovanie sa môže uskutočniť objektívnymi metódami s použitím indikátorov kvality preskripcie. Sú definované ako merateľné parametre, pri ich tvorbe existujú dôkazy a vytvárajú sa na podklade konsenzu. Autori sa na pozadí historického vývoja hodnotenia kvality venujú základnej terminológii manažmentu kvality farmakoterapie, charakterizujú a klasifikujú indikátory, poukazujú na metodológie ich tvorby a komentujú ich používanie v praxi. Tvorba, ako aj názory na ich uplatnenie sú v dynamickom vývoji a tesne súvisia s prebiehajúcimi zmenami v systémoch zdravotníckej starostlivosti.
Interná med. 2006; 6 (11): 621-626
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by