Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2022
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
Infekce Helicobacter pylori a střevní mikrobiom v etiologii chronických nenádorových lézí pankreatu
Petr Dítě, Lumír Kunovský, Jitka Vaculová, Martina Bojková, Magdalena Uvírová, Jiří Dolina, Arnošt Martínek
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2021
V posledních letech zásadně stoupl zájem o význam a postavení střevní mikroflóry i některých dalších bakterií v indukci, ovlivnění průběhu i terapie některých onemocnění trávicího traktu. Toto konstatování se týká i onemocnění slinivky břišní, a to jak onemocnění benigních, tak maligních lézí.
Asi 30 % nemocných s chronickou pankreatitidou má průkazné tzv. bakteriální přerůstání v tenkém střevě. U osob s autoimunitní formou pankreatitidy a pozitivitou bakterie Helicobacter pylori se zpočátku věnovala pozornost fenomenu molekulárního mimikry, a to z pohledu podobnosti karboanhydrázy bakterie Helicobacter pylori a humánního typu karboanhydrázy II. Přes řadu poznatků, podporujících tento možný kauzální vztah, v roce 2017 britská prospektivní studie tento vztah neprokázala, respektive její výsledky předchozí hypotézy vyloučily. V poslední době některé studie dokumentují roli střevní mikroflory i bakterie Helicobacter pylori u onemocnění slinivky břišní, přesto další studie na toto téma jsou v budoucnu potřebné.

Helicobacter pylori infection and intestinal microbiota in aetiology of chronic non-cancer pancreatic lesions
In recent years, there has been a significant increase in the interest and position of intestinal microflora in some other bacteria in the induction, influencing the course and therapy of some intestinal tract diseases. This statement is related to pancreatic diseases, either benign or malignant lesions.
About 30% of patients with chronic pancreatitis have provable, so-called bacterial intergrowing in the small intestine. In people with an autoimmune form of pancreatitis and positivity of Helicobacter pylori, first, attention was paid to the phenomenon of molecular mimicry from the view of similarity Helicobacter pylori carbohydrase and the human type of carbohydrase II. Despite a lot of knowledge supporting this possible causal relationship, in the year 2017, the prospective British study did not prove this relationship, or possibly excluded its results of the previous hypothesis. Recently some studies have documented the role of the intestinal microflora and Helicobacter pylori bacteria in pancreatic disease, but further studies are needed in the future.
Keywords: chronic pancreatitis, autoimmune pancreatitis, bacterial microflora, syndrome of bacterial penetration, Helicobacter pylori


chronická pankreatitida autoimunitní pankreatitida bakteriální mikroflóra syndrom bakteriálního přerůstání Helicobacter pylori
Gastroenterol. prax 2021; 20 (3): 156 – 158
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by