Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Infekcia ľudským papilomavírusom – čo o nej vieme?
Jozef Adam, Alexander Ostró
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2006
Infekcia ľudským papilomavírusom je takmer v 95 % spojená s karcinómom krčka maternice a vo viac ako v 50 % s karcinómom vulvy, pošvy a penisu. Dôležité na tomto vzťahu je to, že zhubný nádor krčka maternice je jednou z najčastejších príčin úmrtia, pričom treba si tiež všimnúť narastajúci vzťah infekcie ľudským papilomavírusom s ostatnými epitelovými nádormi vrátane nádorov kože, laryngu a ezofágu. V tomto článku sú zhrnuté poznatky o infekcii spôsobenej ľudským papilomavírusom.
HPV karcinóm krčka maternice nízko a vysoko rizikové typy condylomata acuminata vakcinácia
Pediatria (Bratisl.) 2006; 1 (5): 306 - 310
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by