Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2021
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: prehľadové práce
Infekcie močových ciest – analýza ochranných faktorov v prvom roku života
Daniela Miklovičová, Oľga Červeňová, Zuzana Lysá
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
Infekcie močových ciest (IMC) sú druhým najčastejším dôvodom akútnej hospitalizácie detí v prvom roku života. Často
sa opakujú a nesú so sebou riziko vzniku renálnych jaziev, trvalého poškodenia obličiek a hypertenzie. Sú známe rizikové
faktory, ktoré predisponujú deti na IMC, väčšina z nich sa však nedá ovplyvniť. Existujú viaceré odporúčania na
sekundárnu prevenciu IMC. Doteraz však nie je jasné, ako infekciám močových ciest primárne predchádzať. Práca prináša
analýzu literárnych údajov o potenciálnych ochranných faktoroch, ktoré môžu ovplyvnením perineálnej flóry chrániť
pred vznikom IMC v prvom roku života.
antimikróbne peptidy dojčenie infekcie močových ciest prevencia
Pediatria (Bratisl.) 2015; 10 (5): 277-279
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by