Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Inflamatórny myofibroblastický tumor močového mechúra
Patrik Kováč, Vincent Nagy, Ľubomír Lachváč, Zuzana Hríbiková
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Kazuistika 40-ročnej pacientky s hematúriou a novodiagnostikovaným solídnym tumorom močového mechúra veľkosti 36 x 26 x 21 mm. Histologickým vyšetrením materiálu odobraného transuretrálnou resekciou sa verifikoval inflamatórny myofibroblastický tumor močového mechúra. Pre reziduálny nádor pacientka podstúpila parciálnu cystektómiu s definitívnym vyšetrením bioptického materiálu. Kontrolné vyšetrenia a cystoskopia nepreukázali nádorové zmeny sliznice močového mechúra. 

Inflammatory myofibroblastic urinary bladder tumor
A case report presents a 40-year-old female patient with hematuria and a newly diagnosed solid bladder tumour of 36x26x21 mm size. Histological examination of the material collected by transurethral resection verified inflammatory myofibroblastic bladder tumour. For residual tumour, the patient underwent partial cystectomy with definitive examination of biological material. Control examinations and cystoscopy did not show tumour changes in the bladder mucosa.
Keywords: inflamatory moyfibroblastic tumor, urinary bladder, partial cystectomy
inflamatórny myofibroblastický tumor močový mechúr parciálna cystektómia
Klin urol 2019; 15 (3): 142 – 144
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by