Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Iniciálna kombinovaná liečba pri pľúcnej artériovej hypertenzii – opis prípadu a rozbor prístupu
Ivan Varga, Milan Luknár, Peter Solík, Peter Lesný, Eva Goncalvesová
Tento článok bol publikovaný v čísle 10/2010
Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) asociovaná so systémovým ochorením spojiva (OST) je najčastejšou jednotkou v podskupine asociovanej PAH (APAH). Prezentujeme rozbor prístupu a kazuistiku pacientky s 5-ročnou anamnézou OST. Dôvodom prijatia do nemocnice bola pľúcna hypertenzia (PH) s pravostranným srdcovým zlyhávaním (SZ). Na druhý deň sa priebeh hospitalizácie komplikoval soporóznym stavom a hemodynamickým kolapsom, ktoré boli spôsobené pravostranným SZ na podklade PH s možným podielom ataku vaskulitídy. Urýchlene sme podali pulz kortikosteroidov a iniciovali sme liečbu cyklofosfamidom. Pravostrannou katetrizáciou sme potvrdili závažnú PAH s ťažkou dysfunkciou pravej komory. Špecifickú liečbu PAH sme začali kombináciou sildenafilu s bosentanom. Po niekoľkých dňoch sme dosiahli klinické i hemodynamické zlepšenie stavu, ktoré pretrvávalo aj po 8 mesiacoch. Iniciálna kombinovaná liečba môže byť vhodným terapeutickým postupom u pacientov s pokročilou PAH, zvlášť pri nestabilných prípadoch s nevyhnutnosťou rýchlej terapeutickej odpovede a pri neznámej liečebnej preferencii pacienta.
pľúcna artériová hypertenzia systémové ochorenia spojiva liečba
Interná med. 2010; 10 (10): 511-516
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by