Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Inkretíny a ich kardiovaskulárne účinky
Ján Murín
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2013
Diabetes mellitus 2. typu sa dnes stal epidémiou moderného sveta. Okrem toho dnes zomierajú a trpia diabetici hlavne na kardiovaskulárne komplikácie a ochorenia. Aj preto sa v prípade hľadania nových liekov pre diabetikov žiada od nich, aby priaznivo vplývali na kardiovaskulárne rizikové faktory a aby chránili štruktúru a funkciu kardiovaskulárneho systému. Sem patria aj inkretíny. Článok sa sústreďuje na extraglykemické efekty týchto liekov s koncentráciou na kardiovaskulárne benefity. Sem patria: mierny pokles krvného tlaku, podpora produkcie NO v endotele, vazodilatácia, zlepšenie funkcie srdca, ochrana pred ischémiou v myokarde, úprava myokardiálneho „stunningu“, renoprotekcia a protizápalové účinky. Predpokladá sa, že klinické štúdie preukážu u tých liekov i klinický kardiovaskulárny benefit.
diabetes mellitus typ 2 inkretíny kardio-vaskulárna protekcia liečba diabetu
Interná med. 2013; 13 (9): 402-405
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by