Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Interakcie liečiv v klinickej praxi – indikátor kvality preskripcie?
Etela Janeková, Milan Kriška
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2014
Moderná medicína v terapii intenzívne využíva lieky rôzneho pôvodu a čoraz viac v kombináciách, pretože v monoterapii sa nedosiahnu terapeutické ciele. Dokladujú to odporúčané terapeutické postupy pre hypertenziu, srdcové zlyhanie, DM, AIDS, ulceróznu chorobu žalúdka, duodéna a ďalšie frekventované choroby. Okrem pozitívneho výsledku interakcie liečiv vzniká možnosť negatívnej reakcie vo forme NÚL. V domácej literatúre na rozdiel od krajín s vyspelým zdravotníctvom patrí diskusia o nich medzi okrajové témy. Problémom zostáva identifikácia a prevencia klinicky významných interakcií, o čom sa diskutuje v našej práci.
liekové interakcie klinicky významné kombinácie liekov terapeutické odporúčania
Interná med. 2014; 14 (1):23-27
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by