Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Interakcie warfarínu s liekmi, prírodnými substanciami a potravou
Viera Fedelešová
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2006
Warfarín je najčastejšie predpisovaným antikoagulačným liekom v profylaxii a liečbe venóznych a arteriálnych tromboembolických ochorení. Účinnosť a bezpečnosť warfarínu je výrazne závislá na dodržiavaní protrombínového času vyjadreného ako medzinárodný normalizovaný pomer (INR), ktorý musí byť v rámci terapeutického rozmedzia. Variabilita antikoagulačnej odpovede na warfarín je veľkou klinickou dilemou. Antikoagulačná odpoveď je ovplyvnená liekmi, ktoré indukujú alebo inhibujú metabolizmus warfarínu, genetickým polymorfizmom, ktorý moduluje expresiu alebo aktivitu CYP2C9 a VKCOR 1. Taktiež je možné ovplyvnenie jeho antikoagulačnej odpovede určitým druhom potravy, ktorý obsahuje K vitamín, rastlinnými liečivami alebo suplementami.
warfarín interakcie genetický polymorfizmus
Interná med. 2006; 6 (6): 365-368
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by