Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Interetnické rozdiely vo vplyve obezity na kardio-metabolické riziká
Pavel Babušík
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2008
Obezita sa stala v posledných desaťročiach pandémiou. Svojimi dôsledkami na zdravie a finančné zdroje veľmi výrazne zaťažuje svetovú populáciu. Zhromažďovanie tukových zásob a sklon k obezite sú geneticky podmienené a sú vlastné všetkým etnickým skupinám. Zároveň však medzi jednotlivými etnikami jestvujú veľmi výrazné rozdiely v anatomickej lokalizácii, v ktorej sa tukové zásoby prednostne tvoria, a v metabolicko-endokrinnej charakteristike jednotlivých typov tukového tkaniva. To podmieňuje výraznú medzietnickú variabilitu v predpovednej hodnote bežne používaných antropometrických parametrov obezity a tiež v jej kardio-metabolických dôsledkoch.
obezita etnicita kardio-metabolické dôsledky etnicky špecifické parametre
Interná med. 2008; 8 (11): 563-565
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by