Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2004
Prehľadové práce
Cox - 2 inhibítory a kardiovaskulárne riziko
Viera Fedelešová
Vírusové hepatitídy a gravidita
Ivan Schréter, Štefan Porubčin
Sú penicilíny stále aktuálne?
Leon Langšádl
Diagnostický postup pri lymfadenopatii nejasnej etiológie
Andrej Vranovský
Príspevok genetiky k diagnostike a terapii v internej medicíne
Ján Vojtaššák
Ascites a jeho liečba
Milan Boča
Manažment kardiovaskulárneho rizika u pacientov s metabolickým syndrómom
Ľubomíra Fábryová
Kazuistiky
Pľúcna forma aktinomykózy s infiltráciou mäkkých tkanív hrudníka
Mária Belovičová, Soňa Kiňová, Rafael Redhammer, Imrich Mucska, Mária Lisá
Interná medicína v skratke
Pľúcna hypertenzia – klasifikácia, diagnostika a liečba
Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Komentáre
Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne písomná prezentácia – odborný a vedecký článok - 2. časť
Dušan Meško
Klinická farmakológia
Osteoporóza a antikoagulačná liečba
Emöke Šteňová, Patrícia Hrúziková, Juraj Payer, Jr.
Príloha - všeobecné lekárstvo
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia – základné informácie o rizikách a výhodách
Alexander Ostró, Silvia Toporcerová
Test
Garantovaný autodidaktický test s odbornou garanciou slovenskej internistickej spoločnosti
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by