Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2004
Prehľadové práce
Cox - 2 inhibítory a kardiovaskulárne riziko
Viera Fedelešová
Vírusové hepatitídy a gravidita
Ivan Schréter, Štefan Porubčin
Sú penicilíny stále aktuálne?
Leon Langšádl
Diagnostický postup pri lymfadenopatii nejasnej etiológie
Andrej Vranovský
Príspevok genetiky k diagnostike a terapii v internej medicíne
Ján Vojtaššák
Ascites a jeho liečba
Milan Boča
Manažment kardiovaskulárneho rizika u pacientov s metabolickým syndrómom
Ľubomíra Fábryová
Kazuistiky
Pľúcna forma aktinomykózy s infiltráciou mäkkých tkanív hrudníka
Mária Belovičová, Soňa Kiňová, Rafael Redhammer, Imrich Mucska, Mária Lisá
Interná medicína v skratke
Pľúcna hypertenzia – klasifikácia, diagnostika a liečba
Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Komentáre
Praktický kurz úspešnej prezentácie rady a tipy ako prezentovať výsledky odbornej činnosti v medicíne písomná prezentácia – odborný a vedecký článok - 2. časť
Dušan Meško
Klinická farmakológia
Osteoporóza a antikoagulačná liečba
Emöke Šteňová, Patrícia Hrúziková, Juraj Payer, Jr.
Príloha - všeobecné lekárstvo
Kombinovaná hormonálna antikoncepcia – základné informácie o rizikách a výhodách
Alexander Ostró, Silvia Toporcerová
Test
Garantovaný autodidaktický test s odbornou garanciou slovenskej internistickej spoločnosti
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by