Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2005
Prehľadové práce
Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu
Ľudmila Trejbalová, Ján Podoba
Nové rizikové skupiny pri tuberkulóze na slovensku
Ivan Solovič, Jana Kotuľáková
štítna žľaza a srdce
Mariana Sedláková, Ivica Lazúrová, Lýdia Pundová
Prevencia a liečba chrípky
Pavol Kristian, Ivan Schréter
Sexuálna aktivita a kardiovaskulárne ochorenia
Peter Jonáš
Algoritmy diagnostiky a terapie
Idiopatické črevné zápaly v skratke
Rudolf Hyrdel, Jaroslav Sulitka
Kazuistiky
Výskyt ľudskej alveolárnej echinokokózy na slovensku – diagnostické a terapeutické problémy
Mária Szilágyiová, Dušan Mištuna, Jana Kinčeková, Hubert Poláček, Ľudmila Kašáková, Csilla Jakubčáková
Klinická farmakológia
Liečicá viažuce sa na imidazolínové i1–receptory – druhá generácia centrálne pôsobiacich antihypertenzív
Anna Remková
Informácie odborných spoločností
Abstrakty z odborného podujatia - vi. slovensko-poľská internistická konferencia
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by