Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2005
Prehľadové práce
Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu
Ľudmila Trejbalová, Ján Podoba
Nové rizikové skupiny pri tuberkulóze na slovensku
Ivan Solovič, Jana Kotuľáková
štítna žľaza a srdce
Mariana Sedláková, Ivica Lazúrová, Lýdia Pundová
Prevencia a liečba chrípky
Pavol Kristian, Ivan Schréter
Sexuálna aktivita a kardiovaskulárne ochorenia
Peter Jonáš
Algoritmy diagnostiky a terapie
Idiopatické črevné zápaly v skratke
Rudolf Hyrdel, Jaroslav Sulitka
Kazuistiky
Výskyt ľudskej alveolárnej echinokokózy na slovensku – diagnostické a terapeutické problémy
Mária Szilágyiová, Dušan Mištuna, Jana Kinčeková, Hubert Poláček, Ľudmila Kašáková, Csilla Jakubčáková
Klinická farmakológia
Liečicá viažuce sa na imidazolínové i1–receptory – druhá generácia centrálne pôsobiacich antihypertenzív
Anna Remková
Informácie odborných spoločností
Abstrakty z odborného podujatia - vi. slovensko-poľská internistická konferencia
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by