Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2006
Prehľadové práce
Choroby aortálnej chlopne
Iveta Šimková
Farmakoterapia pri reumatoidnej artritíde biologická liečba - súčasnosť a budúcnosť - 2. časť
Jozef Rovenský, Jiří Vencovský, Ivan Rybár
Skórovacie systémy chronických hepatitíd v pečeňovej biopsii - ich význam a aplikácia v praxi
Vladimír Bartoš, Ľudovít Lauko, Dušan Krkoška, Renáta Szépeová
Kazuistiky
Larva cutanea migrans ako importovaná nákaza z thajska
Katarína Šimeková
Informácie odborných spoločností
Manažment dyslipidémií u pacientov s diabetes mellitus vyjadrenie stanoviska slovenskej diabetologickej spoločnosti a slovenskej asociácie aterosklerózy*
Ivan Tkáč, Ľubomíra Fábryová, Katarína Rašlová
Klinická farmakológia
Aspirínová rezistencia
Radomír Nosáľ
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by