Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2006
Prehľadové práce
Choroby aortálnej chlopne
Iveta Šimková
Farmakoterapia pri reumatoidnej artritíde biologická liečba - súčasnosť a budúcnosť - 2. časť
Jozef Rovenský, Jiří Vencovský, Ivan Rybár
Skórovacie systémy chronických hepatitíd v pečeňovej biopsii - ich význam a aplikácia v praxi
Vladimír Bartoš, Ľudovít Lauko, Dušan Krkoška, Renáta Szépeová
Kazuistiky
Larva cutanea migrans ako importovaná nákaza z thajska
Katarína Šimeková
Informácie odborných spoločností
Manažment dyslipidémií u pacientov s diabetes mellitus vyjadrenie stanoviska slovenskej diabetologickej spoločnosti a slovenskej asociácie aterosklerózy*
Ivan Tkáč, Ľubomíra Fábryová, Katarína Rašlová
Klinická farmakológia
Aspirínová rezistencia
Radomír Nosáľ
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by