Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2009
Prehľadové práce
Vazovagálna synkopa
Peter Mitro
Vrodené a získané poruchy hemostázy 1. časť: fyziológia a patofyziológia hemostázy, vrodené a získané krvácavé stavy
Ján Staško, Pavol Hollý, Miroslava Dobrotová, Peter Kubisz
Sarkoidóza (morbus besnier-boeck schaumann)
Mária Tamášová
Vplyv výkonu preanalytickej fázy na kvalitu výsledku mikrobiologického vyšetrenia
Leon Langšádl
Kontrastom indukovaná nefropatia
Martin Demeš, A. Roháčková, Mária Ľuptáková
Fibrilácia predsiení v každodennej praxi – komplexný prístup internistu
Ľudovít Gašpar, Michal Makovník, Stella Hlinšťáková, Andrej Dukát, Peter Poliak, Margita Fülleová
Klinická štúdia
Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika a liečba hypertenzie založená na medicíne dôkazov výsledky vedeckého programu falco
Daniel Pella
Klinická farmakológia
Farmakovigilancia – farmakobdelosť – dosiahli sme európsky štandard?
Milan Kriška, Milan Luliak, Eugen Nagy
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 1/2009 podporili firmy: ABBOTT, BAXTER, BOEHRINGER INGELHEIM, CIECH POLFA, HARTMANN UNIMEDIA, MEDPREV, MSD, NOVONORDISK, ORION, RICHTER GEDEON, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by