Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2009
Prehľadové práce
Vazovagálna synkopa
Peter Mitro
Vrodené a získané poruchy hemostázy 1. časť: fyziológia a patofyziológia hemostázy, vrodené a získané krvácavé stavy
Ján Staško, Pavol Hollý, Miroslava Dobrotová, Peter Kubisz
Sarkoidóza (morbus besnier-boeck schaumann)
Mária Tamášová
Vplyv výkonu preanalytickej fázy na kvalitu výsledku mikrobiologického vyšetrenia
Leon Langšádl
Kontrastom indukovaná nefropatia
Martin Demeš, A. Roháčková, Mária Ľuptáková
Fibrilácia predsiení v každodennej praxi – komplexný prístup internistu
Ľudovít Gašpar, Michal Makovník, Stella Hlinšťáková, Andrej Dukát, Peter Poliak, Margita Fülleová
Klinická štúdia
Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika a liečba hypertenzie založená na medicíne dôkazov výsledky vedeckého programu falco
Daniel Pella
Klinická farmakológia
Farmakovigilancia – farmakobdelosť – dosiahli sme európsky štandard?
Milan Kriška, Milan Luliak, Eugen Nagy
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 1/2009 podporili firmy: ABBOTT, BAXTER, BOEHRINGER INGELHEIM, CIECH POLFA, HARTMANN UNIMEDIA, MEDPREV, MSD, NOVONORDISK, ORION, RICHTER GEDEON, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by