Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2015
Prehľadové práce
Komorová tachykardia
Peter Mitro
Liečba pokročilého, metastatického nemalobunkového karcinómu pľúc
Peter Beržinec
Aktuality v manažmente vénových cievnych chorôb
Peter Gavorník
Manažment chronickej ischemickej choroby srdca vo svetle nových odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti
Ján Števlík
Darovanie krvotvorných kmeňových buniek
Katarína Slezáková, Martin Mistrík, Angelika Bátorová
Pôvodné práce
Výskyt autoimunitnej tyreoiditídy a porúch funkcie štítnej žľazy u diabetikov 2. typu
Štefan Sotak, Marek Felšöci, Jozefína Petrovičová, Ivica Lazúrová
Kazuistiky
Závažná hypoosmolárna hyponatriémia ako prvá manifestácia akútnej intermitentnej porfýrie
Ľubomír Tomáš, Ivica Lazúrová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by