Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2017
Prehľadové práce
Kardiovaskulárne ochorenia u pacientov s hemofíliou – súčasný problém v staršej populácii
Tomáš Šimurda, Miroslava Dobrotová, Ivana Plameňová, Pavol Hollý, Matej Samoš, Ján Staško, Peter Kubisz
Endokrinní orbitopatie, současné diagnostické a léčebné možnosti Kde jsme a kam směřujeme?
Zdeněk Fryšák, David Karásek, Milan Halenka, Jan Schovánek
Súčasné trendy v manažmente pacientov s adrenálnym incidentalómom
Ján Šoltés, Ivica Lazúrová
Prevažný mesačný vplyv na bioenergetiku mitochondrií
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Miroslav Mikulecký jr., †Miroslav Mikulecký
Kazuistiky
Heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou a hemoragický šok
František Nehaj, Michal Mokáň, František Kovář, Marián Mokáň Marianna Kubašková
Odporúčania pre prax
Chronická obštrukčná choroba pľúc vo svetle inovovaných medzinárodných odporúčaní GOLD 2017
Ružena Tkáčová, Ivana Trojová
Rôzne
Spomienka na MUDr. Pavla Langera, DrSc., vedeckého pracovníka UEE v Bratislave
Mária Tajtáková
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by