Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 1/2018
Prehľadové práce
Pády v pokročilom veku a možnosti ich ovplyvnenia
Kristína Brázdilová, Zdenko Killinger, Juraj Payer
Monitorovanie reaktivity trombocytov u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom metódou stanovenia fosforylácie VASP
Radoslava Šimonová, Matej Samoš, Ingrid Škorňová, Andrea Vážanová, Ján Staško
Vplyv vysokoproteínovej diéty na obezitu a funkciu mitochondrií
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Zuzana Paduchová, Mária Kubalová, Jana Muchová
Očkovanie v súvislosti s transplantáciou pečene
Zuzana Podmanická, Viera Rajčanová, Karol Králinský, Svetozár Dluholucký, Eliška Lovrantová, Ľubomír Skladaný, Svetlana Adamcová- Selčanová
Pôvodné práce
Využitie atorvastatínu v dávke 60 mg na dosiahnutie cieľových hodnôt lipidov u vysokorizikových pacientov v primárnej aj sekundárnej prevencii
Martin Čaprnda, Ján Farkašovský, Oliver Tlčimuka
Odporúčania
Konsenzuálne terapeutické odporúčanie Slovenskej diabetologickej spoločnosti pre diabetes mellitus 2. typu (2018)
Emil Martinka, Vladimír Uličiansky, Marián Mokáň, Ivan Tkáč, Peter Galajda, Silvia Dókušová, Zbynek Schroner, v spolupráci s členmi Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by