Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2005
Prehľadové práce
Trombóza a protrombotické stavy v gynekológii a pôrodníctve - 1. časť: rizikové stavy vzniku trombóz v gynekológii a pôrodníctve
Anna Remková
Transplantácia krvotvorných buniek - aktuálny stav v slovenskej republike
Martin Mistrík, Eva Bojtárová, Júlia Horáková, Natália Štecová, Sabina Šufliarska, Elena Tóthová, Mikuláš Hrubiško, Ján Hudeček, Ján Lakota, Imrich Markuljak, Stanislav Palašthy, Andrej Vranovský
Artritický syndróm z hľadiska diferenciálnej diagnostiky
Ivan Rybár
Syndróm diabetickej nohy a jeho moderná liečba
Emil Martinka, Egon Kurča, Ondrej Bencúr
Stručný prehľad abdominálnej ultrasonografie - 1. časť
Soňa Kiňová
Rôzne
Poučenie, informovaný súhlas a zdravotná dokumentácia pacienta vo svetle reformných zákonov
Valéria Takáčová
Algoritmy diagnostiky a terapie
Diferenciálna diagnostika hematúrie
Peter Ponťuch
Informácie odborných spoločností
Abstrakty zo 4. slovenských obezitologických dní v nimnici (24. - 26. 11. 2005)
Abstrakty dodal doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by