Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2005
Prehľadové práce
Trombóza a protrombotické stavy v gynekológii a pôrodníctve - 1. časť: rizikové stavy vzniku trombóz v gynekológii a pôrodníctve
Anna Remková
Transplantácia krvotvorných buniek - aktuálny stav v slovenskej republike
Martin Mistrík, Eva Bojtárová, Júlia Horáková, Natália Štecová, Sabina Šufliarska, Elena Tóthová, Mikuláš Hrubiško, Ján Hudeček, Ján Lakota, Imrich Markuljak, Stanislav Palašthy, Andrej Vranovský
Artritický syndróm z hľadiska diferenciálnej diagnostiky
Ivan Rybár
Syndróm diabetickej nohy a jeho moderná liečba
Emil Martinka, Egon Kurča, Ondrej Bencúr
Stručný prehľad abdominálnej ultrasonografie - 1. časť
Soňa Kiňová
Rôzne
Poučenie, informovaný súhlas a zdravotná dokumentácia pacienta vo svetle reformných zákonov
Valéria Takáčová
Algoritmy diagnostiky a terapie
Diferenciálna diagnostika hematúrie
Peter Ponťuch
Informácie odborných spoločností
Abstrakty zo 4. slovenských obezitologických dní v nimnici (24. - 26. 11. 2005)
Abstrakty dodal doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by