Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2006
Prehľadové práce
Manažment pacientov s akútnym koronárnym syndrómom typu nestabilnej angíny pektoris a nstemi
František Kovář
Využitie nefroprotektívnych účinkov ace inhibítorov a sartanov - kedy ich indikovať?
Silvester Krčméry, Rastislav Tahotný, Klára Soláriková
Elektrokardiografické prediktory fibrilácie predsiení
Ivan Vranka, Andrej Dukát, Barbora Desatová
Náhla cievna mozgová príhoda ako interdisciplinárny problém artériová hypertenzia a cievna mozgová príhoda
Peter Jonáš, Jana Klimčíková, Denisa Čelovská, Katarína Straková, Kristián Bucsay
Diabetická nefropatia - možnosti prevencie a liečby
Terézia Pázmanová, Peter Ponťuch
Klinická štúdia
Sledovanie rizikového profilu a efektu liečby gliklazidom mr v skupine diabetikov 2. typu starších ako 60 rokov program diasave
Ivan Tkáč, Lucia Baldaufová
Kazuistiky
Akútny infarkt myokardu u mladej ženy ako závažná komplikácia nepoznaného a neliečeného diabetu 2. typu
Daniela Kantárová, Margita Belicová, Dana Prídavková, Ján Dvorský, Marián Mokáň
Rôzne
Kde sa podeli zdravotné sestry ? (sú na dovolenkách?/odišli?)
Ján Murín
Príloha - všeobecné lekárstvo
Ambulantná starostlivosť o pacienta s chronickou úzkosťou
Lucia Žlnayová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 10/2006 podporili firmy: ABBOTT, BAYER, CIECH POLFA, ELI LILLY, ORION, SANDOZ, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT, WALMARK
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by