Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2006
Prehľadové práce
Manažment pacientov s akútnym koronárnym syndrómom typu nestabilnej angíny pektoris a nstemi
František Kovář
Využitie nefroprotektívnych účinkov ace inhibítorov a sartanov - kedy ich indikovať?
Silvester Krčméry, Rastislav Tahotný, Klára Soláriková
Elektrokardiografické prediktory fibrilácie predsiení
Ivan Vranka, Andrej Dukát, Barbora Desatová
Náhla cievna mozgová príhoda ako interdisciplinárny problém artériová hypertenzia a cievna mozgová príhoda
Peter Jonáš, Jana Klimčíková, Denisa Čelovská, Katarína Straková, Kristián Bucsay
Diabetická nefropatia - možnosti prevencie a liečby
Terézia Pázmanová, Peter Ponťuch
Klinická štúdia
Sledovanie rizikového profilu a efektu liečby gliklazidom mr v skupine diabetikov 2. typu starších ako 60 rokov program diasave
Ivan Tkáč, Lucia Baldaufová
Kazuistiky
Akútny infarkt myokardu u mladej ženy ako závažná komplikácia nepoznaného a neliečeného diabetu 2. typu
Daniela Kantárová, Margita Belicová, Dana Prídavková, Ján Dvorský, Marián Mokáň
Rôzne
Kde sa podeli zdravotné sestry ? (sú na dovolenkách?/odišli?)
Ján Murín
Príloha - všeobecné lekárstvo
Ambulantná starostlivosť o pacienta s chronickou úzkosťou
Lucia Žlnayová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 10/2006 podporili firmy: ABBOTT, BAYER, CIECH POLFA, ELI LILLY, ORION, SANDOZ, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT, WALMARK
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by