Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2007
Prehľadové práce
Diferenciálna diagnostika a liečba nodóznej strumy
Ján Podoba, Peter Hnilica
Necirhotická portálna hypertenzia – aktuálny konsenzus
Mária Szántová
Optimalizácia liečby chronickej hepatitídy c monitorovaním virologickej odpovede
Ivan Schréter
Súčasný pohľad na liečbu chronickej hepatitídy b pegylovaný interferón alfa-2a
Pavol Kristian
Amylín a jeho význam pri regulovaní postprandiálnej glykémie
Pavel Babušík
Nozokomiálne patogény v etiológii septických stavov
Ján Koreň, Daniela Kotulová
Klinická štúdia
Nozokomiálne patogény v etiológii septických stavov na i. internej klinike fakultnej nemocnice a lekárskej fakulty univerzity komenského v bratislave
Ján Koreň, Michal Koreň, Anna Remková
Klinická farmakológia
Nesteroidové antiflogistiká – organotoxicita a klinicky významné interakcie
Ján Rajec, Milan Kriška, Roman Hudec, Adriana Bublová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 10/2007 podporili firmy: CIECH POLFA, ROCHE, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by