Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2007
Prehľadové práce
Diferenciálna diagnostika a liečba nodóznej strumy
Ján Podoba, Peter Hnilica
Necirhotická portálna hypertenzia – aktuálny konsenzus
Mária Szántová
Optimalizácia liečby chronickej hepatitídy c monitorovaním virologickej odpovede
Ivan Schréter
Súčasný pohľad na liečbu chronickej hepatitídy b pegylovaný interferón alfa-2a
Pavol Kristian
Amylín a jeho význam pri regulovaní postprandiálnej glykémie
Pavel Babušík
Nozokomiálne patogény v etiológii septických stavov
Ján Koreň, Daniela Kotulová
Klinická štúdia
Nozokomiálne patogény v etiológii septických stavov na i. internej klinike fakultnej nemocnice a lekárskej fakulty univerzity komenského v bratislave
Ján Koreň, Michal Koreň, Anna Remková
Klinická farmakológia
Nesteroidové antiflogistiká – organotoxicita a klinicky významné interakcie
Ján Rajec, Milan Kriška, Roman Hudec, Adriana Bublová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 10/2007 podporili firmy: CIECH POLFA, ROCHE, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by