Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2009
Prehľadové práce
Klinické a laboratórne prejavy paraneoplastických reumatických syndrómov
Jozef Rovenský, Ľubica Švancárová
Příprava pacienta léčeného warfarinem k operaci
Petr Kessler
Algoritmus diagnostiky a liečby dyslipoproteinémie
Katarína Rašlová
Význam ambulantného monitorovania krvného tlaku (amtk) u pacientov s tinitom
Ľudovít Gašpar, Darina Jurčová, Eva Gašparová, Michal Makovník, Stella Hlinšťáková, Margita Fülleová, Andrej Dukát
Algoritmus diagnostiky a liečby akútneho srdcového zlyhávania (asz)
Juraj Papinčák, Peter Mikeš
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie v gravidite
Eva Kolesárová, Jana Sirotiaková, Ivana Valočíková
Pôvodné práce
Polymorfizmus génu tcf7l2 je spojený s rozvojom diabetu mellitu 2. typu v populácii slovenska
Martin Javorský, Martina Dobríková, Viera Habalová, Miriam Kozárová, Lucia Klimčáková, Jana Halušková, Jozef Židzik, Daniela Gašperíková, Iwar Klimeš, Ján Šalagovič, Ivan Tkáč
Kazuistiky
Kazuistiky pacientov pri ochorení asociovanom s clostridium difficile toxínom a
Ján Koreň, Michal Koreň
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 10/2009 podporili firmy: AMIREX, CIECH POLFA, HARTMANN, ORION, RICHTER GEDEON, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by