Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2009
Prehľadové práce
Klinické a laboratórne prejavy paraneoplastických reumatických syndrómov
Jozef Rovenský, Ľubica Švancárová
Příprava pacienta léčeného warfarinem k operaci
Petr Kessler
Algoritmus diagnostiky a liečby dyslipoproteinémie
Katarína Rašlová
Význam ambulantného monitorovania krvného tlaku (amtk) u pacientov s tinitom
Ľudovít Gašpar, Darina Jurčová, Eva Gašparová, Michal Makovník, Stella Hlinšťáková, Margita Fülleová, Andrej Dukát
Algoritmus diagnostiky a liečby akútneho srdcového zlyhávania (asz)
Juraj Papinčák, Peter Mikeš
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie v gravidite
Eva Kolesárová, Jana Sirotiaková, Ivana Valočíková
Pôvodné práce
Polymorfizmus génu tcf7l2 je spojený s rozvojom diabetu mellitu 2. typu v populácii slovenska
Martin Javorský, Martina Dobríková, Viera Habalová, Miriam Kozárová, Lucia Klimčáková, Jana Halušková, Jozef Židzik, Daniela Gašperíková, Iwar Klimeš, Ján Šalagovič, Ivan Tkáč
Kazuistiky
Kazuistiky pacientov pri ochorení asociovanom s clostridium difficile toxínom a
Ján Koreň, Michal Koreň
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 10/2009 podporili firmy: AMIREX, CIECH POLFA, HARTMANN, ORION, RICHTER GEDEON, SANOFI AVENTIS, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by