Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2012
Prehľadové práce
Klostrídiové infekcie čreva – novinky v diagnostike a liečbe
Laura Gombošová
Obezita a osteoporóza: vplyv tukového tkaniva na kostný metabolizmus
Zora Krivošíková, Patrícia Kramárová, Martin Gajdoš
Kostná choroba pri chronickom zlyhaní obličiek
Zdenko Killinger, Zuzana Homerová, Lenka Sterančáková, Juraj Payer
Poškodenie srdca indukované rádioterapiou
Beata Mladosievičová
Kazuistiky
Prchavý eozinofilný infiltrát u pacienta s podozrením na tuberkulózu pľúc
Marek Kučera, Miroslava Čulagová, Dušan Salát
Nekardiálny pľúcny edém indukovaný hydrochlórotiazidom
Daniel Čambál, Juraj Hromec
Pyoderma gangrenosum associated with myeloproliferative disorder: our treatment outcome
Sohaib Agouba, Peter Hyrdel, Peter Banovcin, Stanislav Pastorek, Ivan Samel, Ivana Plamenova, Rudolf Hyrdel, Katarina Adamicova
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 10/2012 podporili firmy: AMGEN, ASTELLAS, KRKA, PRO.MED, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by