Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2013
Prehľadové práce
Hodnotenie aktivity systémového lupus erythematosus
Jozef Lukáč
Manažment cievnej mozgovej príhody vo svetle súčasných odporúčaní
Zuzana Gdovinová
Klasifikácia eozinofílií a idiopatický hypereozinofilný syndróm
Ján Lazúr
Papilárny karcinóm štítnej žľazy: perioperačný manažment chirurgickej liečby
Ján Sojak, Marián Sičák, Katarína Obtulovičová, Mikuláš Pura, Adrian Kališ
Diabetes mellitus 2. typu a riziko zlomenín
Mária Rašiová, Miriam Kozárová
Pôvodná originálna práca
Pomer pás/výška je vhodný ukazovateľ obezity ako súčasť determinantov kardiovaskulárneho rizika
Eva Kolesárová, Martin Janičko, Ivana Valočíková, Matej Kolesár, Alžbeta Petrovová
Kazuistiky
Možnosti iniciácie liečby inzulínom u pacientov s dm 2. typu nedostatočne kompenzovaných orálnymi antids využitím bazálneho inzulínového analógu – inzulínu glargínuiabetikami
Ján Čulák
Komentáre
Autozomálne dominantná polycystická choroba obličiek – nádej v novej liečbe tolvaptanom?
Ján Murín
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 10/2013 podporili spoločnosti: GSK, KRKA, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by