Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2013
Prehľadové práce
Hodnotenie aktivity systémového lupus erythematosus
Jozef Lukáč
Manažment cievnej mozgovej príhody vo svetle súčasných odporúčaní
Zuzana Gdovinová
Klasifikácia eozinofílií a idiopatický hypereozinofilný syndróm
Ján Lazúr
Papilárny karcinóm štítnej žľazy: perioperačný manažment chirurgickej liečby
Ján Sojak, Marián Sičák, Katarína Obtulovičová, Mikuláš Pura, Adrian Kališ
Diabetes mellitus 2. typu a riziko zlomenín
Mária Rašiová, Miriam Kozárová
Pôvodná originálna práca
Pomer pás/výška je vhodný ukazovateľ obezity ako súčasť determinantov kardiovaskulárneho rizika
Eva Kolesárová, Martin Janičko, Ivana Valočíková, Matej Kolesár, Alžbeta Petrovová
Kazuistiky
Možnosti iniciácie liečby inzulínom u pacientov s dm 2. typu nedostatočne kompenzovaných orálnymi antids využitím bazálneho inzulínového analógu – inzulínu glargínuiabetikami
Ján Čulák
Komentáre
Autozomálne dominantná polycystická choroba obličiek – nádej v novej liečbe tolvaptanom?
Ján Murín
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 10/2013 podporili spoločnosti: GSK, KRKA, SERVIER
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by