Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2015
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Výsledky štúdie EMPA-REG OUTCOME v kontexte predchádzajúcich štúdií liečby diabetu 2. typu vo vzťahu k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení
Ivan Tkáč
Význam koenzýmu Q10 v prevencii a redukcii nežiaducich účinkov statínov
Anna Gvozdjáková, Jarmila Kucharská, Viliam Mojto
Fenotypové prejavy syndrómu polycystických ovárií a diagnostické kritériá
Simona Ujházi, Jana Figurová, Ivica Lazúrová
Genetické aspekty farmakodynamiky metformínu
Igor Gaľa, Lucia Klimčáková, Mária Štolfová, Ivana Gotthardová, Eva Babjaková, Zbynek Schroner, Martin Javorský, Ivan Tkáč
Príprava príjemcu na transplantáciu obličky
Blažej Palkoci, Denisa Osinová, Petra Skalová, Slavomíra Valachová, Michal Mokáň
Eozinofilná ezofagitída – mini review
Zuzana Ďurkovičová, Naďa Hučková, Katarína Kusendová, Laura Slezáková, Mária Szántová
LCZ696 – čaká nás nová paradigma v liečbe srdcového zlyhávania?
Eva Goncalvesová
Nový prístup v liečbe hyperlipoproteinémií pomocou monoklonálnych protilátok proti proproteínkonvertáze subtilizín/kexín 9 (PCSK9)
Andrej Dukát, Milan Kriška
RÔZNE
Manažment akútnych exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc
Pavol Pobeha, Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by