Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2017
Prehľadové práce
Trojitá (tripletná) antitrombotická liečba: kľúčové aspekty a poznatky v otázkach a odpovediach
Vasiľ Hricák, Vasiľ Hricák ml.
Význam adipokínov pri periférnom artériovom ochorení dolných končatín
Monika Vaľková, Ivica Lazúrová
Porovnanie výsledkov klinických randomizovaných štúdií kardiovaskulárnej bezpečnosti a protektivity s inhibítormi SGLT-2
Ivan Tkáč
Hepatotoxicita indukovaná liekmi
Mária Szántová
Infekcie prenosné krvou
Viera Fábryová, Adriana Vopatová, Klára Sviteková, Eleonóra Ščepkinová
Syndrom krátkého střeva a možnosti jeho léčby
Jarmila Křížová, Pavel Trachta, Eva Kotrlíková, Miloš Mráz, Martin Haluzík
Idarucizumab – podanie špecifického antidota z vitálnej indikácie a všeobecný postup použitia na zvrátenie účinku dabigatranu
František Nehaj, Marianna Kubašková, Michal Mokáň ml., Miroslava Dobrotová, František Kovář, Marián Mokáň, Peter Galajda
Rôzne
K problematike denného užívania multivitamínov
Andrej Dukát
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by