Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2017
Prehľadové práce
Trojitá (tripletná) antitrombotická liečba: kľúčové aspekty a poznatky v otázkach a odpovediach
Vasiľ Hricák, Vasiľ Hricák ml.
Význam adipokínov pri periférnom artériovom ochorení dolných končatín
Monika Vaľková, Ivica Lazúrová
Porovnanie výsledkov klinických randomizovaných štúdií kardiovaskulárnej bezpečnosti a protektivity s inhibítormi SGLT-2
Ivan Tkáč
Hepatotoxicita indukovaná liekmi
Mária Szántová
Infekcie prenosné krvou
Viera Fábryová, Adriana Vopatová, Klára Sviteková, Eleonóra Ščepkinová
Syndrom krátkého střeva a možnosti jeho léčby
Jarmila Křížová, Pavel Trachta, Eva Kotrlíková, Miloš Mráz, Martin Haluzík
Idarucizumab – podanie špecifického antidota z vitálnej indikácie a všeobecný postup použitia na zvrátenie účinku dabigatranu
František Nehaj, Marianna Kubašková, Michal Mokáň ml., Miroslava Dobrotová, František Kovář, Marián Mokáň, Peter Galajda
Rôzne
K problematike denného užívania multivitamínov
Andrej Dukát
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by