Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2019
PÔVODNÉ PRÁCE
Odhad personálnych rezerv internej medicíny na Slovensku
Martin Dúbrava, Ján Šuba ml., Jarmila Jánošiová
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Prínos sonografického vyšetrenia krku v modernom manažmente pacientov s uzlami a nádormi štítnej žľazy
Marianna Grigerová, Róbert Králik, Martin Griger, Ján Podoba, Emília Mojtová
Kyselina močová a liečba kardiovaskulárnymi liekmi
Andrej Dukát, Milan Kriška, Juraj Payer
Súčasné možnosti liečby gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov
Soňa Kiňová
Manažment pacientky s diabetes mellitus počas tehotnosti
Viliam Mojto, Mária Komlósi, Monika Szamosová, Karol Plank
Hypoglykémia a alkohol u diabetikov
Štefan Sotak
ODPORÚČANIA
Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií
Ľubomíra Fábryová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by