Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2019
PÔVODNÉ PRÁCE
Odhad personálnych rezerv internej medicíny na Slovensku
Martin Dúbrava, Ján Šuba ml., Jarmila Jánošiová
PREHĽADOVÉ PRÁCE
Prínos sonografického vyšetrenia krku v modernom manažmente pacientov s uzlami a nádormi štítnej žľazy
Marianna Grigerová, Róbert Králik, Martin Griger, Ján Podoba, Emília Mojtová
Kyselina močová a liečba kardiovaskulárnymi liekmi
Andrej Dukát, Milan Kriška, Juraj Payer
Súčasné možnosti liečby gastroenteropankreatických neuroendokrinných nádorov
Soňa Kiňová
Manažment pacientky s diabetes mellitus počas tehotnosti
Viliam Mojto, Mária Komlósi, Monika Szamosová, Karol Plank
Hypoglykémia a alkohol u diabetikov
Štefan Sotak
ODPORÚČANIA
Novinky v ESC/EAS odporúčaniach 2019 pre manažment dyslipidémií
Ľubomíra Fábryová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by