Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 10/2021
Prehľadové práce
Periférne artériové ochorenie dolných končatín u pacientov s diabetom mellitom
Mária Rašiová, Martin Koščo, Matej Moščovič, Ivana Gotthardová, Dáša Kmecová, Zuzana Tormová, Marta Bavoľárová
Hypoparatyreóza a jej liečba
Ján Podoba, Lucia Križanová
Primárny hyperaldosteronizmus
Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar
Výsledky štúdie EMPEROR-Preserved v kontexte predchádzajúcich štúdií u pacientov so zlyhávaním srdca so zachovanou ejekčnou frakciou
Ivan Tkáč
Alkaptonúria: nové možnosti liečby a klinický manažment
Richard Imrich, Andrea Zaťková, Oľga Lukáčová, Jozef Lukáč, Jana Sedláková, Elizabeth Záňová, Danka Maceková, Miroslav Vlček, Adela Penesová, Žofia Rádiková, Zuzana Popracová, Eva Ďurínová, Helena Glasová, Lakshminarayan Ranganath
Dlhodobé následky po prekonaní ochorenia COVID-19
Štefan Porubčin, Alena Rovňáková, Ondrej Zahornacký, Pavol Jarčuška
Kazuistika
Závažná hyponatriémia u mladého diabetika
Martin Ihnatko, Ján Sýkora, Marek Felšöci, Jana Figurová, Ivica Lazúrová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by