Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 11/2006
Prehľadové práce
Diagnostika a liečba hodgkinovho lymfómu
Andrej Vranovský
Diferenciálna diagnostika sekundárnych foriem
Marian Sninčák
Rehabilitácia po infarkte myokardu a revaskularizačných výkonoch
Vladimír Čavoj
Nealkoholová steatohepatitída a inzulínová rezistencia
Emil Fraenkel, Ivica Lazúrová
Hyperhomocysteinémia a cievne choroby
Abdelkarim Youcef
Perkutánna koronárna intervencia v liečbe ischemickej choroby srdca - čo nám hovoria odporúčania pre perkutánnu koronárnu intervenciu európskej kardiologickej spoločnosti
Viliam Fridrich
Klinická farmakológia
Indikátory kvality farmakoterapie
Milan Kriška, Martin Wawruch, Ján Gajdošík, Tatiana Foltánová
Kazuistiky
Peutzov - jeghersov syndróm (pjs) - ochorenie geneticky diagnostikované na prelome 21. storočia
Ján Ušák, Tibor Kružliak, Vanda Ušáková, Zdena Bartošová, Juraj Hromec, Iveta Kopecká, Peter Vereš
Pretrvávajúca parciálna remisia po prvolíniovej liečbe pretrvávajúca parciálna remisia po prvolíniovej liečbe leukovorín[lv]) u pacienta s kolorektálnym karcinómom s inoperabilným postihnutím pečene
Jozef Dolinský, Tomáš Šálek, Ľubomír Sepeši †
Rôzne
Algoritmus liečby hyperglykémie pri diabetes mellitus 2. typu konsenzus americkej diabetologickej spoločnosti a európskej spoločnosti pre štúdium diabetu: súhrn a komentár
Ivan Tkáč
Rabdomyolýza ako prejav závažného svalového ochorenia
Vladimír Bzdúch
čo bolo a čo chýbalo na 131. internistickom dni v bratislave
MUDr. Ľubica Mokrá
Akú perspektívu majú u nás mladí lekári ?
Ján Murín
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 11/2006 podporili firmy: ABBOTT, ASTRA ZENECA, CIECH POLFA, ELI LILLY, GLAXO, ORION, RICHTER GEDEON, ROCHE, STADA, SERVIER, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by