Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Interná medicína 11/2007
Prehľadové práce
Význam ambulantného 24-hodinového monitorovania tk
Ľudovít Gašpar, Anna Vachulová, Martina Rakovská, Andrej Dukát, Michal Makovník, Peter Gavorník
Karcinóm štítnej žľazy
Ján Podoba
Porucha sekrécie inzulínu – nevyhnutná podmienka vzniku diabetes mellitus 2. typu
Zbynek Schroner
Súčasný spôsob diagnostiky funkčných porúch štítnej žľazy v klinickej praxi
Juraj Hrnčiar
Komplikácie transvenóznej dočasnej kardiostimulácie
Juraj Papinčák, Adriana Reptová
Arytmie – súčasná klasifikácia – 1. časť
Július Kasper
Klinická štúdia
Vedecký program delfín – liečba artériovej hypertenzie v zhode s najnovšími odporúčaniami
Daniel Pella, Viola Mechírová
Sú rozdiely v klinickom a angiografickom profile mladých a starších pacientov s infarktom myokardu s eleváciou segmentov st liečených priamou perkutánnou koronárnou intervenciou?
František Kovář, Jaroslav Podmanický, Roman Alberty, Roman Margóczy, Peter Mečiar, Peter
Implantácia permanentného centrálneho venózneho katétra punkčnou technikou
Marcel Čellár, Juraj Šváč
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie časopisu Interná medicína č. 11/2007 podporili firmy: CIECH POLFA, GENZYME, SANOFI AVENTIS, SERVIER, SOLVAY, VALEANT
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Interná medicína
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by